ทัวร์เบตง ปีนัง 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์เบตง ปีนัง 4 วัน 3 คืน (MOT301)

ล่องใต้สุดแดนสยามที่เบตง ชมเมืองมรดกโลกปีนัง (เที่ยวแบบสบายๆ กรุ๊ป ส่วนตัว) 

พักโรงแรม 4 ดาว (ทั้งเบตงและปีนัง) + นั่งรถรางขึ้นปีนังฮิลล์ + เจาะลึกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ + บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกที่! 

จำนวนขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไป กำหนดวันเดินทางเองได้เลย (อัพเดท 2567/2024)

"เราเน้นบริการ สร้างความประทับใจ"

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยวเบตง เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
 • ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชมจุดชมวิวสกายวอล์ค ชมทะเลหมอกสุดอลังการ
 • เช็คอินจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ อุโมงค์มงคลฤทธิ์ ฯลฯ
 • เที่ยวปีนัง เมืองมรดกโลกวัฒนธรรมสุดฮิต
 • เยี่ยมชม คฤหาสน์เปอรานากัน ประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจ
 • เดินเล่น เสพงานศิลป์ที่ สตรีทอาร์ท ปีนัง
 • นั่งรถรางปีนัง ฮิลล์ ไปชมวิวเมืองสวยที่สุดในเกาะปีนัง
 • เที่ยว วัดไทยไชยมังคลาราม และ วัดพม่าธรรมิการาม 
 • เที่ยวชม หมู่บ้านชาวไทยสยาม ที่รัฐเคดาห์ หรือ ไทรบุรี

 

โปรแกรมการเดินทาง (พรีเมี่ยม)     

วันแรกสนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – ปัตตานี – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – มัสยิดกลาง – มัสยิดกรือเซะ – วัดช้างให้ (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) – จุดชมวิวเขื่อนบางลาง –เบตง (เช้า/เที่ยง/เย็น) 

 

ทัวร์เบตง ปีนัง 4 วัน 3 คืน

04.30 น. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะ ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 9 เคาน์เตอร์ สายการบิน Thai AirAsia เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการเช็คอิน 

06.30 น. เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ โดย สายการบิน Thai AirAsia เที่ยวบินที่ FD3102 

08.05 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ทีมงานบริษัทฯซึ่งเป็น ไกด์ไดร์เว่อร์ (คนขับรถเป็นไกด์ในตัวและชำนาญเส้นทางนำเที่ยวเป็นอย่างดี) ให้การต้อนรับคณะ จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ ร้านอาม่าติ่มซำ ซึ่งเป็นร้านติ่มซำขึ้นชื่อของเมืองหาดใหญ่ เมื่อมาหาดใหญ่จะต้องมาลองชิม รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาม่าติ่มซำ (มื้อที่ 1) 

09.00 น. ออกเดินทางท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี สักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ที่เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปัตตานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เชื่อกันว่า ผู้ใดมาขอพรขอโชคขอลาภจากองค์เจ้าแม่ จะมีความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง นำท่านถ่ายรูปหน้า มัสยิดกลางปัตตานี หรือ ทัชมาฮาลเมืองไทย’ ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่นรูปทรงภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบจากทัชมาฮาล และเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ จากนั้นเดินทางสู่ มัสยิดกรือเซะ มัสยิดโบราณแห่งนี้สร้างโดยลิ้มโต๊ะเคียม พี่ชายของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

โปรแกรมทัวร์เบตง ปีนัง 4 วัน 3 คืน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) 

บ่าย นำท่านไปไหว้สักการะ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปีสถานที่บรรจุอัฐิของหลวงปู่ทวด กราบนมัสการรูปหล่อของหลวงปู่ทวดพร้อมเช่าวัตถุมงคล  จากนั้นเดินทางผ่าน จังหวัดยะลา สู่ถนนสาย 410 ระหว่างทางแวะชม จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง ให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ อำเภอเบตง 

เย็น เดินทางถึง อำเภอเบตง อำเภอชายแดนใต้สุดของประเทศไทย เป็นเมืองใหญ่ที่ชาวฮกเกี้ยนมาตั้งรกรากในช่วงเสื่อผืนหมอนใบ เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยทิวเขาสูงอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงได้รับฉายาว่า เมืองในหมอก ดอกไม้งาม

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand View Landmark ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับ เดียวกัน

ไก่สับ

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) เมนูพิเศษไก่สับ ลูกชิ้นแคระ ถั่วเจี๋ยนสูตรเบตง และหมี่เหลืองเบตงทรงเครื่อง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สองสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแตปูซู – ชิมเฉาก๊วยขึ้นชื่อเบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – ต้นไม้ยักษ์พันปี – ฟาร์มปลานิลสายน้ำไหล – สวนหมื่นบุปผา – บ่อน้ำร้อนเบตง – วัดพุทธาธิวาส – หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ (เช้า/เที่ยง/เย็น)

 

จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

04:30 น. นำท่านเดินทางสู่ จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เว ที่มีความสูงจากระดับทะเลประมาณ 2,000 ฟุต สัมผัสแสงอาทิตย์แรกแย้มและทะเลหมอกที่มีความสวยงาม พิเศษสุด!!! ชมทะเลหมอกบน สกายวอล์คแห่งใหม่ ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาว 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองลงไปถึงพื้นด้านล่าง และ สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้แบบ 360 องศา เป็นอาคารโครงสร้างเหล็กมีความสูง 45 เมตร

หมายเหตุ: รถตู้ส่งคณะบริเวณจุดจอดพักรถด้านหน้าโครงการ จากนั้นนำท่านนั่งรถสองแถว (มีหลังคา) ไป – กลับ บริการถึงจุดพักคอย (รวมในแพ็คเกจ) การเข้าชมภายใน Skywalk จะเข้าได้ครั้งละ 50 ท่าน (ห่างกัน 15 นาที) และการเข้าในอาคาร ให้ท่านสวมถุงหุ้มรองเท้า (รวมในแพ็คเกจ) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 4) บริเวณไม่ไกลกับจุดชมวิวทะเลหมอกจะมีร้านค้าท้องถิ่นเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่มาชมทะเลหมอกตั้งแต่เช้ามืด เป็นสีสันในการท่องเที่ยวที่ต้องลิ้มลองอาหารเช้าแบบเบตง

จากนั้นนำท่านถ่ายรูป สะพานแตปูซู สะพานแขวนข้ามแม่น้ำอัยเยอร์เวงที่ กม. 32 บริเวณบ้านของกำนันแหนบทอง กำนัน 8 สมัยคนเดียวของประเทศไทย! นำท่านเดินทางไป ชิมเฉาก๊วย ขนมหวานขึ้นชื่อเมืองเบตง จากนั้นชม อุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ประวัติศาสตร์ที่สร้างโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์มลายู (จคม.) โดยใช้เป็นฐานปฏิบัติการและสะสมเสบียง ภายในมีความกว้างพอคนเดินได้ มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นถ่ายรูปคู่กับ ต้นไม้ยักษ์พันปี หลายสิบคนโอบ นำท่านเข้าชม ฟาร์มปลานิลสายน้ำไหล ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ในบ่อธรรมชาติน้ำไหลจากภูเขา เลี้ยงโดยเกษตรกรดีเด่นของประเทศไทยประจำปี 2563

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านปลานิลสายน้ำไหลเจ้าดังของเมืองเบตง (มื้อที่ 5) เมนูพิเศษ: ปลานิลสายน้ำไหล

จุดเช็คอินเบตง

บ่าย นำคณะเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว ในหมู่บ้านปิยะมิตร ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานนามว่า สวนหมื่นบุปผา เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้และพาท่านไปผ่อนคลาย แช่เท้า สัมผัสน้ำแร่ธรรมชาติที่ บ่อน้ำร้อนเบตง บ่อน้ำร้อนธรรมชาติกลางหุบเขา นำท่านสักการะ วัดพุทธาธิวาส ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอดเขา ชม เจดีย์พระพุทธธรรมประกา ศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามที่สุดในภาคใต้ ด้านบนบรรจุพระสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นให้ท่านอิสระถ่ายรูปเก็บความประทับใจ ใจกลางเมืองเบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ยักษ์, หอนาฬิกา, ย่าน Street Art, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ทางลอดแห่งแรกในประเทศไทย เชื่อมต่อระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ ชม สนามกีฬาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บนเขาของเมืองเบตง เป็นสนามที่ใช้แข่งขันกีฬาระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย และกีฬาชุมชนต่างๆ ด้านบนมีสวนสาธารณะ ถ่ายรูปสวยงามมาก

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย         

 

วันที่สามเบตง – ป้ายใต้สุดแดนสยาม – หมู่บ้านคนไทยสยาม (โอรังเซียม)  – ปีนัง – จอร์จทาวน์ (Georgetown)  คฤหาสน์เปอรานากัน – วัดไชยมังคลาราม – วัดธรรมิการาม –ย่าน Gurney Drive (เช้า/เที่ยง/-)

 

ป้ายใต้สุดสยาม

เช้า นำคณะเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก จากนั้น รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำเบตง (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ ด่านพรมแดนไทย – มาเลเซีย (ด่านเบตง) นำท่านถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดแดนสยาม ถือเป็นจุดเช็คอินไฮไลท์อีกหนึ่งจุดว่าท่านได้มาเยือนถึงแนวเขตแดนใต้สุดของประเทศไทย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย (เวลาของประเทศมาเลเซียจะเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองไทรบุรี หรือ รัฐเคดาห์ เพื่อเยี่ยมชม หมู่บ้านคนไทยสยาม หรือ โอรังเซียม เป็นคนสยามกลุ่มสุดท้ายในมาเลเซีย ที่ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทยในอดีตไว้ได้อย่างดี รวมถึงภาษา และศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากชาวมลายูทั่วไปเที่ยวชมวัดไทยในมาเลเซียและพูดคุยกับชาวไทยสยาม จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เกาะปีนัง หรือ เกาะหมาก ในอดีต 

คฤหาสน์เปอรานากัน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย (มื้อที่ 8) 

บ่าย เดินทางถึงเมืองปีนัง นำท่านเข้าสู่ ย่านจอร์จทาวน์ (George Town) เป็นเมืองเอกของรัฐปีนังและได้รับการประกาศขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกจากUNESCO มีสมญาว่า ไข่มุกแห่งตะวันออก’  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม PENANG PERANAKAN MANSION (The Green  Mansion) คฤหาสน์ของคหบดีชาวเปอรานากัน (ชาวเปอรานากัน: Peranakan หรือ บาบ๋า - ย่าหยา) กลุ่มลูกครึ่งชาวจีนโพ้นทะเลที่เกิดและเติบโตในเขตช่องแคบมะละกา โดยมีบรรพบุรุษเป็นชนชั้นสูงชาวจีนซึ่งอพยพมาบนคาบสมุทรมลายู แล้วแต่งงานกับคนท้องถิ่นมลายูแถบมาเลย์ อินโดนีเชีย สิงคโปร์ ภูเก็ต เกิดเป็นอีก 1 ชาติพันธุ์ และเกิดวัฒนธรรมที่ผสมผสานแบบใหม่ขึ้นมาโดยเป็นการนำเอาส่วนดีระหว่างจีนและมลายูมารวมกัน และมีกลิ่นไอของฝรั่งผสมเพราะเป็นยุคอาณานิคมทั้งการแต่งกาย อาหาร ความเป็นอยู่ฯ โดยชื่อ "เปอรานากัน" มีความหมายว่า "เกิดที่นี่" (รวมค่าตั๋วเข้าชม) นำท่านเดินทางสู่จุดกำเนิดเกาะปีนังริมทะเลที่บริเวณ ป้อมปืน ฟอร์ด คอลเวอร์ลิส ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1786 นำท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และ ศาลากลางเมือง (Town Hall) ซึ่งมีการออกแบบสร้างอย่างสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมของอังกฤษ ในยุคนั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไทยไชยมังคลาราม ประดิษฐานพระนอนที่สวยที่สุดในประเทศมาเลเซียและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ได้เสด็จมาเบิกเนตรเมื่อปี พ.ศ. 2505 พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่า "พระพุทธชัยมงคล" นำท่านเข้าชม วัดพม่าธรรมมิการาม ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดไทย ชมศิลปะอ่อนช้อยแบบพม่า ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ มากมายซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อน 

วัดไชยมังคลาราม

 

เย็น อิสระอาหารเย็น ย่านสตรีทฟู้ด (Gurney Drive) ซึ่งมีอาหารพื้นเมืองจำหน่ายมากมาย เช่น Lok Lok หรือจิ้มจุ่มของมาเลเซีย มีลูกชิ้น ไส้กรอก เนื้อ และผักเสียบไม้ กินกับสารพัดน้ำจิ้มหรือจะเลือกทานเป็นอาหารจานเดียว ชาก๋วยเตี๋ยว Char Kway Teow ใส่กุ้งและหอยแครง ฮกเกี้ยนหมี่ ,โลบะ, เคอรี่หมี่, ลอดช่อง ฯลฯ และยังมีอีกหลายอย่างให้ท่านได้เลือกชิม  

ค่ำ นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Cititel Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่ปีนัง สตรีท อาร์ท – Chew Jetty - วัดเก็กล๊กซี – ปีนัง ฮิลล์ – ร้านสินค้า OTOP– สนามบินปีนัง – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (เช้า/เที่ยง/-)

 

penang street art

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 9)  

08.00 น. นำท่านท่องเที่ยว ย่านปีนังสตรีท อาร์ท ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากสามารถพบเห็นภาพวาดต่างๆ ได้ตามกำแพงข้างถนน ผนังบ้านและตึก ประตู หน้าต่าง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปตามผนังตึกเก่าๆ พร้อมซื้อของที่ระลึกซึ่งวางขายในบ้านสใตล์ ชิโนโปตุกีสตลอดสองข้างทาง หลังจากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านชาวประมงบ้านกลางทะเล  เป็นชุมชนชาวประมงเก่าแก่ คนท้องถิ่นจะเรียกกันว่า Chew Jetty บ้านเรือนต่างๆ จะเป็นอาคารไม้เก่าแก่ ผสมผสานกับศิลปะแบบจีน สามารถเดินเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวัน มีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก พร้อมทั้งยังมีบรรยากาศเงียบสงบ ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ชุมชนแห่งนี้น่าหลงใหล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเก็กล๊กซี (Kek Lok Si) หรือ วัดเขาเต่า หรืออีกชื่อที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ Temple of Supreme Bliss เป็นวัดจีนพุทธ นิกายมหายาน ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บนยอดเขาเหอซานหรือเขานกระเรียน ซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา  ชม เจดีย์หมื่นพระ ที่ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาส เมื่อหลายร้อยปีก่อนและพระองค์ได้ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้กับวัด เดิมทีนั้นวัดได้สร้างองค์เจดีย์แบบจีนทั้งองค์ มีเจ็ดชั้น ทางวัดได้ซาบซึ้งถึงพระกรุณาธิคุณของรัชการลที่ 5 จึงได้แก้ไขให้ชั้นที่สามถึงชั้นที่ห้า เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย มาตราบเท่าทุกวันนี้ บนวัดเขาเต่าเราสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองปีนังได้อย่างชัดเจน

วัดเก็กล๊กซี ปีนัง

จากนั้นนำท่าน นั่งรถรางสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ รุ่นใหม่ล่าสุดใช้เวลา 10 นาที ขึ้นสู่ ยอดเขา Penang Hill ซึ่งมีความสูง 830 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล บนเนินเขาปีนังฮิลล์ หรือ บูกิต เบนดารา (Bukit Bendara) เป็นที่ที่สามารถเพลิดเพลินกับการทอดสายตาชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาของเกาะปีนัง จากจุดสูงสุดของเกาะแห่งนี้ เป็นมุมดีที่สุดในการถ่ายภาพ George Town เห็นไปถึงฝั่งแผ่นดิน Butterworth และ Penang 

รถรางขึ้นปีนังฮิลล์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) 

13.00 น. นำท่านเลือกซื้อสินค้า OTOP ชื่อดังของปีนัง ณ ร้านสินค้า OTOP อาทิเช่น เครื่องตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋/ขนมเปี๊ยะ/กาแฟขาว/น้ำมันลูกจันทน์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาทาประคบแก้ปวดเมื่อย ปวดตามข้อ ที่ใครๆ มาซื้อแล้วเป็นต้องฝากซื้อซ้ำอีกหลายรอบ (ถ้ามีเวลา) นำท่านเดินทางสู่ วัดปิ่นบังอร  พาชมหลุมศพของนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย คือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ซึ่งได้ลี้ภัยทางการเมืองในปี พ.ศ. 2475 และถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ พ.ศ. 2491

15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินปีนัง

18.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD322

19.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ***

อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (10 มื้อ)
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการพร้อมน้ำมันและคนขับรถผู้เชี่ยวชาญ
 • ค่าธรรมเนียม/บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่าย ค่ารองเท้า ค่ารถสองแถวขึ้นชมสกายวอล์คอัยเยอร์เวง
 • ค่าดำเนินการผ่านแดน (ไทย-มาเลเซีย)
 • ค่าภาษีท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย
 • ค่าน้ำดื่มบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ อาทิ ค่าซักรีด/ ค่าโทรศัพท์/ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าตั๋วเข้าชมอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปทีมงาน (แล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ) 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

 • พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานคงเหลือ  6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

การชำระมัดจำ

 • ชำระมัดจำ ท่านละ 50% ของราคาเต็ม เมื่อมีการยืนยันการเดินทาง
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนเดินทาง ตามที่ตกลงกัน   

กรณียกเลิก

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถคืนเงินได้ (เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำห้องพัก, ค่าอาหาร, เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม โรคระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธการเดินทางเข้า-ออก อัน  เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถาม โทร: 098-990-4586 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

ทีมงานพาคณะทัวร์เที่ยวชม หมู่บ้านชาวไทยสยาม ที่รัฐเคดาห์ หรือ ไทรบุรี

พาคณะทัวร์นั่งรถรางเที่ยวชม ปีนังฮิลล์ (รวมอยู่ในราคาแพ็คเกจ)

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา

 • มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ

อัลบั้มลูกค้า

แนะนำโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย 2567/2024


 • โปรแกรมทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมร่อน ปีนัง 4 วัน 3 คืน
  โปรแกรมทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมร่อนปีนัง 4 วัน 3 คืน (MOT302) เที่ยวมาเลเซีย ครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ (เที่ยวแบบสบายๆ แบบกรุ๊ปส่วนตัวขาไปบินลงกัวลาลัมเปอร์ ขากลับ กลั...

 • โปรแกรมทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมร่อน มะละกา 4 วัน 3 คืน
  โปรแกรมทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมร่อนมะละกา 4 วัน 3 คืน(MOT303) มหัศจรรย์มาเลเซีย ที่สุดแห่งเอเชีย เที่ยวสบายๆ แบบกรุ๊ปส่วนตัว จำนวนขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไป กำหนัดวันเดิน...

 • ทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์ปีนัง3 วัน 2 คืน(MOT304) เที่ยวไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ชมเมืองมรดกโลกปีนัง พักโรงแรม 4 ดาว + นั่งรถรางขึ้นปีนังฮิลล์ + เจาะลึกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ + บัตรเข้าชมสถานที่ท่อ...
Visitors: 40,159