ทัวร์เบตง 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์เบตง ปัตตานี 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเบตง ปัตตานี หาดใหญ่ ใต้สุดแดนสยาม (เที่ยวสบายๆ แบบกรุ๊ปส่วนตัว) 

จำนวนผู้เดินทางครบ 6 ท่าน กำหนดวันเดินทางเองได้เลย 

เมนูพิเศษไก่สับ เคาหยก ลูกชิ้นแคระ ถั่วเจี๋ยนสูตรเบตง เต้าหู้ทรงเครื่อง ปลาจีนเบตง และหมี่เหลืองเบตงทรงเครื่อง

ไฮไลท์การเดินทาง     

 • เที่ยวเบตง เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
 • ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชมจุดชมวิวสกายวอล์ค ชมวิวทะเลหมอกสุดอลังการ
 • สักการะ เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และ หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิต
 • เช็คอินจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ สนามบินเบตง และ ป้ายใต้สุดสยาม
 • เที่ยว วังยะหริ่ง ความหลังของเมืองปัตตานี
 • สัมผัส ต้นไม้ยักษ์ อายุกว่า 1,000 ปีใหญ่ที่สุดในภาคใต้
 • เที่ยว อุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ประวัติศาสตร์ของขบวนจีนคอมมิวนิสต์มลายู
 • ผ่อนคลายสบายๆ ที่ บ่อน้ำร้อนเบตง
 • ชม มัสยิดกลางปัตตานี ทัชมาฮาลแห่งเมืองไทย
 • อิ่มอร่อยกับ เมนูขึ้นชื่ออาหารเบตง ไก่สับ เคาหยก ปลาจีนเบตง ผักน้ำ ฯลฯ

 

โปรแกรมการเดินทาง     

วันแรก: กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ยะลา – ปัตตานี – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – มัสยิดกลาง – มัสยิดกรือเซะ – วังยะหริ่ง – ปลายสุดแหลมตาซี (B/L/D)  

 

โปรแกรมทัวร์เบตง 4 วัน 3 คืน

 

05.30 น. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะ ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai AirAsia เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการเช็คอิน  

07.20 น. เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ โดย สายการบิน Thai AirAsia เที่ยวบินที่ FD3116  

08.45 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ทีมงานบริษัทฯ ให้การต้อนรับท่าน จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ ร้านอาม่าติ่มซำ ซึ่งเป็นร้านติ่มซำขึ้นชื่อของเมืองหาดใหญ่ เมื่อมาหาดใหญ่จะต้องมาลองชิม รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาม่าติ่มซำ (มื้อที่ 1)

09.30 น. นำท่านเดินทางท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี สักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ที่เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปัตตานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เชื่อกันว่า ผู้ใดมาขอพรขอโชคขอลาภจากองค์เจ้าแม่ จะมีความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง นำท่านถ่ายรูปหน้า มัสยิดกลางปัตตานี หรือ ทัชมาฮาลเมืองไทย’ ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่น รูปทรงภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบจากทัชมาฮาล และเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ จากนั้นเดินทางสู่ มัสยิดกรือเซะ มัสยิดโบราณแห่งนี้สร้างโดยลิ้มโต๊ะเคียม พี่ชายของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 

มัสยิดกลางปัตตานี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) 

บ่าย นำท่านชม วังยะหริ่ง หรือ วังเจ้าเมืองยะหริ่ง ซึ่งเป็นบ้านของเจ้าพระยาพิพิธเสนามาตยาอธิบดีสีสุรสงคราม เจ้าประเทศราชเมืองยะหริ่ง คนที่ 3 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2438 โดยช่างฝีมือ จากกรุงเทพฯ เชื้อสายจีน ในอดีตเมืองยะหริ่งเป็นประเทศราชของไทย ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการด้วยต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง ให้แก่ไทย 3 ปี ต่อ 1 ครั้ง และต้องส่งทหารไปช่วยรบยามเกิดศึกสงคราม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปลายสุดแหลมตาชี เดินทางจนสุดถนนชมบรรยากาศความสวยงาม ช่วงน้ำลงเป็นหาดทรายสีขาวยื่นออกไปในทะเล 

วังยะหริ่ง จ.ปัตตานี

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารลอนดอน (มื้อที่ 3) หลังอาหาร นำท่านเช็คอินเข้าสู่ โรงแรม River Living Place Pattani จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สองปัตตานี – ยะลา– เบตง – วัดช้างให้ (หลวงปู่ทวด) – วัดถ้ำคูหาภิมุข – สตรีทอาร์ต – เมืองยะลา – จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง – เบตง (B/L/D)

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 4)

08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์พร้อมเดินทางไปไหว้สักการะ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ วัดเก่าแก่อายุ 300 ปี สถานที่บรรจุอัฐิของหลวงปู่ทวด กราบนมัสการรูปหล่อของหลวงปู่ทวดพร้อมเช่าวัตถุมงคล จากนั้นเดินทางสู่ วัดถ้ำคูหาภิมุข นำทุกท่านเดินทางขึ้นสู่ด้านบน ด้านในมีพระนอนองค์ใหญ่ยาว 81 ฟุต 1 นิ้วสวยงามมาก จากนั้นเดินทางเที่ยวชม สตรีทอาร์ตเมืองยะลา มีภาพวาดของศิลปิน Alex Face เป็นภาพวาดแนว Graffiti ย่านเมืองเก่าของยะลา

วัดถ้ำคูหาภิมุข จ. ปัตตานี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารซีฟู้ด (มื้อที่ 5) 

บ่าย นำท่านเดินทางผ่าน จังหวัดยะลา สู่ถนนสาย 410 ระหว่างทางแวะชม จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง ให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ อำเภอเบตง 

เย็น เดินทางถึง อำเภอเบตง อำเภอชายแดนใต้สุดของประเทศไทย เป็นเมืองใหญ่ที่ชาวฮกเกี้ยนมาตั้งรกรากในช่วงเสื่อผืนหมอนใบ เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยทิวเขาสูงอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงได้รับฉายาว่า เมืองในหมอก ดอกไม้งาม’  นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand View Landmark ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เมนูขึ้นชื่อเบตง

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารต้าเหยิน (มื้อที่ 6) อาหารขึ้นชื่อทั้งหมด จัดให้มื้อนี้ เมนูพิเศษไก่สับ เคาหยก ลูกชิ้นแคระ ถั่วเจี๋ยนสูตรเบตง เต้าหู้ทรงเครื่อง ปลาจีนเบตง และหมี่เหลืองเบตงทรงเครื่อง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามสนามบินเบตง – ชิมเฉาก๊วยเบตง – สวนหมื่นบุปผา – ฟาร์มปลานิลสายน้ำไหล – อุโมงค์ปิยะมิตร – ต้นไม้ยักษ์พันปี – บ่อน้ำร้อนเบตง – วัดพุทธาธิวาส – หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ - ป้ายใต้สุดสยาม (B/L/D)

 

07.30 น. นำท่านรับประทานอาหารเช้าที่ ร้านติ่มซำไทซีฮี้ ร้านติ่มซำรสเด็ดแห่งเมืองเบตง (มื้อที่ 7) 

08.30 น. นำท่านชมความสวยงามของ สนามบินเบตงแห่งใหม่ ลำดับที่ 39 ของประเทศไทย โดยเลือกใช้ไผ่ตง เอกลักษณ์ท้องถิ่นของเมืองเบตงมาประกอบการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งถือเป็นสนามบินหนึ่งเดียวในเมืองไทย จากนั้นนำท่านเดินทางไป ชิมเฉาก๊วยขนมหวานขึ้นชื่อเมืองเบตง และเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว ในหมู่บ้านปิยะมิตร ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานนามว่า สวนหมื่นบุปผา’ เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้นำท่านเข้าชม ฟาร์มปลานิลสายน้ำไหล ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ในบ่อธรรมชาติน้ำไหลจากภูเขา เลี้ยงโดยเกษตรกรดีเด่นของประเทศไทยประจำปี 2563

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) เมนูพิเศษ: ปลานิลสายน้ำไหล

บ่าย นำท่านเที่ยวชม อุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ประวัติศาสตร์ที่สร้างโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์มลายู (จคม.) โดยใช้เป็นฐานปฏิบัติการและสะสมเสบียง ภายในมีความกว้างพอคนเดินได้ มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นถ่ายรูปคู่กับ ต้นไม้ยักษ์พันปี หลายสิบคนโอบและพาท่านไปผ่อนคลาย แช่เท้า สัมผัสน้ำแร่ธรรมชาติที่ บ่อน้ำร้อนเบตง บ่อน้ำร้อนธรรมชาติกลางหุบเขา  

เบตง

เย็น นำท่านสักการะ วัดพุทธาธิวาส ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอดเขา ชม เจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ  ศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามที่สุดในภาคใต้  ด้านบนบรรจุพระสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นให้ท่านอิสระถ่ายรูปเก็บความประทับใจใจกลางเมืองเบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ยักษ์หอนาฬิกา ย่านStreet Art อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ทางลอดแห่งแรกในประเทศไทย เชื่อมต่อระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ ชม สนามกีฬาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บนเขาของเมืองเบตง เป็นสนามที่ใช้แข่งขันกีฬาระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย และกีฬาชุมชนต่างๆ ด้านบนมีสวนสาธารณะ ถ่ายรูปสวยงามมาก และนำท่านไปเช็คอินกับ ป้ายใต้สุดสยาม บริเวณชายแดนระหว่างอำเภอเบตงกับรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย    

 

ป้ายใต้สุดแดนสยาม เบตง   

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 9) จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่สกายวอล์คอัยเยอร์เวง – สะพานแตปูซู – ยะลา – ตลาดกิมหยง – หาดใหญ่  สนามบินหาดใหญ่ (B/L/-)

 

04:30 น. นำท่านเช็คเอ้าท์เพื่อเดินทางสู่ จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่มีความสูงจากระดับทะเลประมาณ 2,000 ฟุต สัมผัสแสงอาทิตย์แรกแย้มและทะเลหมอกที่มีความสวยงาม พิเศษสุด!!! ชมทะเลหมอกบน สกายวอล์คแห่งใหม่ ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาว 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองลงไปถึงพื้นด้านล่าง และสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้แบบ 360 องศา เป็นอาคารโครงสร้างเหล็กมีความสูง 45 เมตร

สกายวอล์คอัยเยอร์เวง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) 

08.00 น. นำท่านถ่ายรูป สะพานแตปูซู สะพานแขวนข้ามแม่น้ำอัยเยอร์เวงที่ กม. 32 บริเวณบ้านของกำนันแหนบทอง กำนัน 8 สมัยคนเดียวของประเทศไทย! จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง ก่อนเดินทางออกจากเมืองเบตง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับสู่หาดใหญ่ 

โอเคเบตง

บ่าย เดินทางถึง อำเภอหาดใหญ่ อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดกิมหยง (มื้อเย็นตามอัธยาศัย) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

18.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai AirAsia เที่ยวบินที่ FD3109

20.20 น.   เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

***โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ อาจแตกต่างจากรายละเอียดทัวร์ในบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับเที่ยวบินของสายการบินนั้นๆ รวมถึงสภาพอากาศ และสถานการณ์หน้างาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ***

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา

 • มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ

อัลบั้มลูกค้า

แนะนำโปรแกรมทัวร์ล่องใต้ 2566/2023


 • โปรแกรมทัวร์เบตง หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์เบตง หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน เที่ยวเบตง ชมทะเลหมอก สกายวอล์คอัยเยอร์เวง ใต้สุดแดนสยาม(กรุ๊ปส่วนตัว เที่ยวสบายๆ) จำนวนขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไป เมนูพิเศษ:ไก่สับเคาหยก ลูกชิ้นแคระ...

 • ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์ เกาะหลีเป๊ะ เกาะเต่า เกาะไข่ 3 วัน 2 คืน เที่ยวมัลดีฟส์เมืองไทย มรดกแห่งอาเซียน สวรรค์ของนักเดินทาง ครบ 6 ท่าน กำหนดวันเดินทางเองได้เลย ไฮไลท์การเดินทาง เที่ยว ‘มัลดี...

 • โปรแกรมทัวร์ตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์ตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก 3 วัน 2 คืน เที่ยวเกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะเชือก มนต์เสน่ห์แห่งทะเลอันดามัน(กรุ๊ปส่วนตัว เที่ยวสบายๆ) จำนวนขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไป ไฮไลท์กา...

บทความท่องเที่ยว

Visitors: 13,129