ทัวร์เบตง 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์เบตง 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเบตง ปัตตานี หาดใหญ่ ใต้สุดแดนสยาม (กรุ๊ปส่วนตัว เที่ยวสบายๆ) 

จำนวนขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไป 

ไฮไลท์การเดินทาง     

 • เที่ยวเบตง เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
 • ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชมจุดชมวิวสกายวอล์คแห่งใหม่ที่ยาวที่สุดในอาเซียน
 • สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และ หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิต
 • เช็คอินจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ และสนามบินเบตง
 • เที่ยววังยะหริ่ง ความหลังของเมืองปัตตานี
 • สัมผัสต้นไม้ยักษ์ อายุกว่า 1,000 ปีใหญ่ที่สุดในภาคใต้
 • เที่ยวอุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ประวัติศาสตร์ของขบวนจีนคอมมิวนิสต์มลายู
 • ผ่อนคลายสบายๆ ที่บ่อน้ำร้อนเบตง
 • ชมมัสยิดกรือเซะ มัสยิดโบราณที่สร้างโดยลิ้มโต๊ะเคียม พี่ชายของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
 • อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารเบตง ไก่สับ เคาหยก ปลาจีนเบตง ผักน้ำ ฯลฯ

 

โปรแกรมการเดินทาง     

วันแรกหาดใหญ่ – ยะลา – ปัตตานี – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – มัสยิดกลาง – มัสยิดกรือเซะ – วังยะหริ่ง – ปลายสุดแหลมตาซี (B/L/D)  

 

โปรแกรมทัวร์เบตง 4 วัน 3 คืน

08.00 น. ทีมงานให้การต้อนรับท่าน ณ สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ ร้านอาหารติ่มซำ เพื่อรับประทานอาหารเช้า 

08.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านติ่มซำ (ร้านติ่มซำขึ้นชื่อของเมืองหาดใหญ่) (มื้อที่ 1) 

09.30 น. นำท่านเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี สักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ที่เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปัตตานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เชื่อกันว่า ผู้ใดมาขอพรขอโชคขอลาภจากองค์เจ้าแม่ จะมีความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง นำท่านถ่ายรูปหน้า มัสยิดกลางปัตตานี จากนั้นเดินทางสู่ มัสยิดกรือเซะ มัสยิดโบราณแห่งนี้สร้างโดยลิ้มโต๊ะเคียม พี่ชายของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่น รูปทรงภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบจากทัชมาฮาล และเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้       

มัสยิดกรือเซะ จ.ปัตตานี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) 

บ่าย นำท่านชม วังยะหริ่ง หรือ วังเจ้าเมืองยะหริ่ง ซึ่งเป็นบ้านของเจ้าพระยาพิพิธเสนามาตยาอธิบดีสีสุรสงคราม เจ้าประเทศราชเมืองยะหริ่ง คนที่ 3 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2438 โดยช่างฝีมือ จากกรุงเทพฯ เชื้อสายจีน ในอดีตเมืองยะหริ่งเป็นประเทศราชของไทย ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการด้วยต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง ให้แก่ไทย 3 ปี ต่อ 1 ครั้ง และต้องส่งทหารไปช่วยรบยามเกิดศึกสงคราม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปลายสุดแหลมตาชี เดินทางจนสุดถนนชมบรรยากาศความสวยงาม ช่วงน้ำลงเป็นหาดทรายสีขาวยื่นออกไปในทะเล 

วังยะหริ่ง จ.ปัตตานี

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) หลังอาหาร นำท่านเช็คอินเข้าสู่ โรงแรม River Living Place Pattani จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สองปัตตานี – ยะลา– เบตง – วัดช้างให้ (หลวงปู่ทวด) – วัดถ้ำคูหาภิมุข – สตรีทอาร์ต – เมืองยะลา – จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง – เบตง (B/L/D)

 

07.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเช้าแนวท้องถิ่นปัตตานี (มื้อที่ 4)

08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์พร้อมเดินทางไปไหว้สักการะ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ วัดเก่าแก่อายุ 300 ปี สถานที่บรรจุอัฐิของหลวงปู่ทวด กราบนมัสการรูปหล่อของหลวงปู่ทวดพร้อมเช่าวัตถุมงคล จากนั้นเดินทางสู่ วัดถ้ำคูหาภิมุข นำทุกท่านเดินทางขึ้นสู่ด้านบน ด้านในมีพระนอนองค์ใหญ่ยาว 81 ฟุต 1 นิ้วสวยงามมาก จากนั้นเดินทางเที่ยวชม สตรีทอาร์ตเมืองยะลา มีภาพวาดของศิลปิน Alex Face เป็นภาพวาดแนว Graffiti ย่านเมืองเก่าของยะลา

วัดถ้ำคูหาภิมุข จ. ปัตตานี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารซีฟู้ด (มื้อที่ 5) 

บ่าย นำท่านเดินทางผ่าน จังหวัดยะลา สู่ถนนสาย 410 ระหว่างทางแวะชม จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง ให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ อ.เบตง 

เย็น เดินทางถึง อ.เบตง อำเภอชายแดนใต้สุดของประเทศไทย เป็นเมืองใหญ่ที่ชาวฮกเกี้ยนมาตั้งรกรากในช่วงเสื่อผืนหมอนใบ เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยทิวเขาสูงอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงได้รับฉายาว่า เมืองในหมอกดอกไม้งาม’ นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรมเปิดใหม่ ระดับ 4 ดาว หรูหราที่สุดในอำเภอเบตง (จัดพิเศษสำหรับท่านโดยเฉพาะ) 

เขื่อนบางลาง จ.ยะลา

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเปิดใหม่ (มื้อที่ 6) อาหารขึ้นชื่อทั้งหมด จัดให้มื้อนี้

เมนูพิเศษไก่สับ เคาหยก ลูกชิ้นแคระ ถั่วเจี๋ยนสูตรเบตง เต้าหู้ทรงเครื่อง ปลาจีนเบตง และหมี่เหลืองเบตงทรงเครื่อง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามสนามบินเบตง – ชิมเฉาก๊วยเบตง – สวนหมื่นบุปผา – ฟาร์มปลานิลสายน้ำไหล – อุโมงค์ปิยะมิตร – ต้นไม้ยักษ์พันปี บ่อน้ำร้อนเบตง – วัดพุทธาธิวาส – หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ (B/L/D)

 

07.30 น. นำท่านรับประทานอาหารเช้าที่ ร้านติ่มซำ รสเด็ดเมืองเบตง (มื้อที่ 7) 

08.30 น. นำท่านชมความสวยงามของ สนามบินเบตงแห่งใหม่ ลำดับที่ 39 ของประเทศไทย โดยเลือกใช้ไผ่ตง เอกลักษณ์ท้องถิ่นของเมืองเบตงมาประกอบการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งถือเป็นสนามบินหนึ่งเดียวในเมืองไทย จากนั้นนำท่านเดินทางไป ชิมเฉาก๊วยขนมหวานขึ้นชื่อเมืองเบตง อายุประมาณ 100 ปี และเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว ในหมู่บ้านปิยะมิตร ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานนามว่า สวนหมื่นบุปผา’ เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้นำท่านเข้าชม ฟาร์มปลานิลสายน้ำไหล ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ในบ่อธรรมชาติน้ำไหลจากภูเขา เลี้ยงโดยเกษตรกรดีเด่นของประเทศไทยประจำปี 2563

สนามบินเบตง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) เมนูพิเศษ: ปลานิลสายน้ำไหล

บ่าย นำท่านเที่ยวชม อุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ประวัติศาสตร์ที่สร้างโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์มลายู (จคม.) โดยใช้เป็นฐานปฏิบัติการและสะสมเสบียง ภายในมีความกว้างพอคนเดินได้ มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นถ่ายรูปคู่กับ ต้นไม้ยักษ์พันปี หลายสิบคนโอบและพาท่านไปผ่อนคลาย แช่เท้า สัมผัสน้ำแร่ธรรมชาติที่ บ่อน้ำร้อนเบตง บ่อน้ำร้อนธรรมชาติกลางหุบเขา  

เย็น นำท่านสักการะ วัดพุทธาธิวาส ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอดเขา ชม เจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ  ศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามที่สุดในภาคใต้  ด้านบนบรรจุพระสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นให้ท่านอิสระถ่ายรูปเก็บความประทับใจใจกลางเมืองเบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ยักษ์หอนาฬิกา ย่านStreet Art อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ทางลอดแห่งแรกในประเทศไทย เชื่อมต่อระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ ชม สนามกีฬาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บนเขาของเมืองเบตง เป็นสนามที่ใช้แข่งขันกีฬาระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย และกีฬาชุมชนต่างๆ ด้านบนมีสวนสาธารณะ ถ่ายรูปสวยงามมาก 

วัดพุทธาธิวาส         

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 9) จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่สกายวอล์คอัยเยอร์เวง – สะพานแตปูซู – ยะลา – ตลาดกิมหยง – หาดใหญ่  สนามบินหาดใหญ่ (B/L/-)

 

04:30 น. นำท่านเช็คเอ้าท์เพื่อเดินทางสู่ จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่มีความสูงจากระดับทะเลประมาณ 2,000 ฟุต สัมผัสแสงอาทิตย์แรกแย้มและทะเลหมอกที่มีความสวยงาม พิเศษสุด!!! ชมทะเลหมอกบน สกายวอล์คแห่งใหม่ ที่ยาวที่สุดในอาเซียน ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาว 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองลงไปถึงพื้นด้านล่าง และสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้แบบ 360 องศา เป็นอาคารโครงสร้างเหล็กมีความสูง 45 เมตร

สกายวอล์คอัยเยอร์เวง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) 

08.00 น. นำท่านถ่ายรูป สะพานแตปูซู สะพานแขวนข้ามแม่น้ำอัยเยอร์เวงที่ กม. 32 บริเวณบ้านของกำนันแหนบทอง กำนัน 8 สมัยคนเดียวของประเทศไทย! จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง ก่อนเดินทางออกจากเมืองเบตง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่หาดใหญ่ 

บ่าย เดินทางถึง อ.หาดใหญ่ อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดกิมหยง (มื้อเย็นตามอัธยาศัย) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

16.00 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ส่งท่านกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

***โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ อาจแตกต่างจากรายละเอียดทัวร์ในบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับเที่ยวบินของสายการบินนั้นๆ รวมถึงสภาพอากาศ และสถานการณ์หน้างาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ***

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

อัลบั้มลูกค้า

แนะนำโปรแกรมทัวร์ล่องใต้ 2566/2023


 • โปรแกรมทัวร์เบตง หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์เบตง หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน เที่ยวเบตง ชมทะเลหมอก สกายวอล์คอัยเยอร์เวง ใต้สุดแดนสยาม(กรุ๊ปส่วนตัว เที่ยวสบายๆ) จำนวนขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไป ไฮไลท์การเดินทาง เที่ยวเบตง เมือ...

 • ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์ เกาะหลีเป๊ะ เกาะเต่า เกาะไข่ 3 วัน 2 คืน เที่ยวมัลดีฟส์เมืองไทย มรดกแห่งอาเซียน สวรรค์ของนักเดินทาง ไฮไลท์การเดินทาง เที่ยว ‘มัลดีฟส์เมืองไทย’ หมู่เกาะตะรุเตา สวรรค์ข...

บทความท่องเที่ยว