ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน หมู่บ้านรักไทย ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย หมู่บ้านรักไทย ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน

เที่ยวแม่ฮ่องสอน ปาย หมู่บ้านรักไทย 

ไฮไลท์การเดินทาง     

 • เที่ยวปาย แม่ฮ่องสอน เส้นทางสายโรแมนติก
 • นมัสการพระเจดีย์คู่ปูชนียสถานกลางเมืองสามหมอก
 • สักการะพระพุทธสิหิงค์ อายุ 700 ปี ที่วัดศรีดอนชัย
 • ปล่อยชีวิตไหลไปช้าๆ แล้วลืมการมีอยู่ของเวลาที่บ้านรักไทย
 • สูดกลิ่นไอธรรมชาติกลางหุบเขาแห่งรักที่ปางอุ๋ง
 • วัดจองคำ จองกลาง เสน่ห์ของวัดไต (ไทใหญ่)
 • สะพานซูตองเป้ มหัศจรรย์แห่งศรัทธาของชาวเมืองสามหมอก
 • ชิลลมหนาว ฟินสายหมอกที่ ‘ห้วยน้ำดัง’ และ 'จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล'  

 

 โปรแกรมการเดินทาง     

วันแรก: เชียงใหม่ – ห้วยน้ำดัง  – สะพานฯ ท่าปาย – หมู่บ้านสันติชล – วัดน้ำฮู (หลวงพ่ออุ่นเมือง) – วัดศรีดอนชัย  กองแลน (ปายแคนยอน) – ถนนคนเดินปาย (-/L/D)  

 


07.30 น. รับคณะ ณ จุดนัดหมาย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ อ.ปาย ไปตามถนนสายร่มรื่น บนเส้นทางสายโรแมนติก ระหว่างทาง นำท่านแวะชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สัมผัสไอเย็น ชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์ และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ที่นี่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มองเห็น ดอยหลวงเชียงดาว ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง สวยงามมากๆ จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ. ปาย 

11:00 น. เดินทางถึง อ.ปาย ชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง 'เชียงใหม่ - ตองอู' หรือที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า 'ฮักโกสุ ไกโด' 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารชุมชนจีนยูนนาน (มื้อที่ 1) 

 

บ่าย เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม หมู่บ้านจีนยูนนาน ที่ ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานหมู่บ้านสันติชล ชมบ้านดิน ชิมชา สนุกสนานกับการโล้ชิงช้า และถ่ายรูปมุมสวยๆ ในบรรยากาศเมืองจีน จากนั้น เราจะไปกราบสักการะ พระอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระพุทธรูปองค์นี้มีความมหัศจรรย์ตรงพระโมฬี (มวยผม) สามารถเปิดออกได้ และมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สมัยอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรฯ ในขณะเดินทัพผ่านมาทางเมืองปายแห่งนี้ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีดอนชัย วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 700 ปี ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ แบบสิงห์หนึ่ง ศิลปะเชียงแสน และเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยมากราบนมัสการเมื่อครั้งเสด็จมาที่เมืองปายแห่งนี้  นำท่านไป ผ่อนคลายสบายๆ ที่ร้านกาแฟ Coffee In Love ร้านกาแฟ สวยเก๋ บนยอดเขาที่สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้าน ถ่ายรูปเช็คอินตามอัธยาศัย

 

 

เย็น เดินทางสู่ กองแลน หรือ ปายแคนยอน ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเมืองปาย 

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) (เมนูพิเศษ : ปลาน้ำปาย) จากนั้นเราจะไปชมบรรยากาศ ถนนคนเดินเมืองปา เดินชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองชาวไทใหญ่ สมควรแก่เวลา นำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง:  จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล  – ถ้ำลอด  หมู่บ้านจ่าโบ่ (ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา) – สะพานซูตองเป้ – วัดจองคำ จองกลาง – วัดพระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน     (B/L/D)

 

05.30 น. ตื่นแต่เช้าเพื่อไปชมทะเลหมอกและสัมผัสพระอาทิตย์แรกแย้มที่ ม่อนหยุนไหล อากาศที่นี่ดีมากๆ สายหมอกลอยอ้อยอิ่งปกคลุมทั่วเมืองปาย ราวคลื่นในทะเล 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

 

 

08.30 น. ออกเดินทางสู่แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางไปสัมผัสความลี้ลับของ ถ้ำลอด แหล่งโบราณคดีสำคัญ และเป็นที่อยู่ของมนุษย์โบราณ อายุ 13,000 ปี จากนั้น เดินทางสู่ หมู่บ้านจ่าโบ่ ตั้งอยู่บนเขาสูงประมาณ 900 เมตร มีจุดชมวิวที่สวยงาม ชาวบ้านเป็นชาวลาหู่หรือมูเซอที่ยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายและความเป็นอยู่ไว้อย่างดี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา  (มื้อที่ 4) พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ในบรรยากาศสบายๆ ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขาและป่าไม้

บ่าย ออกเดินทางสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางแวะตามจุดชมวิวต่างๆ เช่น จุดชมวิวกิ่วลม, จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม เป็นต้น แวะถ่ายรูป สูดอากาศบริสุทธิ์ และอุดหนุนสินค้าชาวบ้านที่วางจำหน่ายมากมาย ก่อนเข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เราจะแวะกราบขอพร พญาซูตองเป้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่องกษัตริย์ ประดิษฐานอยู่ที่ สวนธรรมวัดภูสมะ พร้อมเดินชม สะพานซูตองเป้ หรือ สะพานอธิษฐานสำเร็จ ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่สานที่ทอดผ่านกลางทุ่งนาเชื่อมกับหมู่บ้านกุงไม้สักเพื่อให้พระเณรสามารถเดินทางบิณฑบาตได้ เนื่องจากในช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำมักจะท่วมบริเวณพื้นที่แห่งนี้ซึ่งยากต่อการเดินทางเป็นอย่างมากชาวบ้านและพระภิกษุสงฆ์จึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสะพานไม้ไผ่แห่งนี้ขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาอย่างแท้จริง  

 

ชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ กราบองค์ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง และเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย จากนั้น ชมวัดจองกลางซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก มีทั้งรูปคนและสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่า 

เย็น เราจะขึ้นไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูชาธาตุทั้งสี่เพื่อให้ร่างกายของเราเกิดความสมดุลของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่เจ็บป่วยง่าย และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง ผ่อนคลายไปกับสายลมเย็น ถ่ายรูป เช็คอินได้ตามอัธยาศัย 

 

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) (มื้อนี้มีเมนูอาหารพื้นเมืองให้ท่านได้ลองชิมด้วยนะครับ) หลังอาหาร เดินชมบรรยากาศ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ได้เวลานัดหมาย นำท่านกลับสู่ที่พัก ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม: ล่องแพไม้ไผ่ที่ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – ปาย –  เชียงใหม่     (B/L/-)

 

ปางอุ๋ง

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6) 

07:30 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม นำท่านไปล่องแพไม้ไผ่ ชมวิวเคล้าสายหมอกที่ ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 บรรยากาศคล้ายทะเลสาบท่ามกลางทิวสน งดงามเปรียบดั่ง Switzerland เมืองไทย ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่สวยงาม อิสระถ่ายรูป จากนั้น เราจะเดินทางสู่หมู่บ้านรักไทย   

10:00 น. เดินทางไปยัง หมู่บ้านรักไทย ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวยๆ บ้านดิน ร้านอาหาร หรือ ร้านกาแฟ ซึ่งตกแต่งในสไตล์จีนยูนนาน พร้อมชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชายอดน้ำค้าง และช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางออกจากหมู่บ้านรักไทย เพื่อเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ 

 บ้านรักไทย

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)   

13.00 น. ออกเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ ลัดเลาะไปตามถนนสุดโรแมนติก 

18:30 น. เดินทางถึง จ. เชียงใหม่ พร้อมส่งคณะถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถาม โทร: 098-990-4586 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา

 • มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ

อัลบั้มลูกค้า

แนะนำโปรแกรมทัวร์ภาคเหนือ 2567/2024


 • ทัวร์วงกลมแม่ฮ่องสอน.jpg
  โปรแกรมทัวร์วงกลมแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว แม่ลาน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ปาย 4 วัน 3 คืน เที่ยวแม่ฮ่องสอน...วงกลมมหัศจรรย์ ไฮไลท์การเดินทาง เที่ยววงกลมแม่ฮ่องสอน ครบ...

 • ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน ปาย 4 วัน 3 คืน
  โปรแกรมทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง เชียงใหม่ออบหลวงสวนสนบ่อแก้วแม่ลาน้อยขุนยวมแม่ฮ่องสอนปาย 4 วัน 3 คืน เที่ยวแม่ฮ่องสอน...ทุ่งดอกบัวตองงามบนดอยแม่อูคอ ไฮไลท์การเดินทาง สัมผัส ‘ทุ่งดอกบัวต...

 • ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน เที่ยวน่านเนิบๆ ในแบบชีวิตที่น่าหลงใหล ไฮไลท์การเดินทาง เสริมมงคลชีวิตไหว้ ‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน หย...

 • ทัวร์น่าน 4 วัน 3 คืน.jpg
  โปรแกรมทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา บ่อเกลือ 4 วัน 3 คืน เที่ยวน่าน…ชีวิตเนิบๆ ที่น่าหลงใหล ไฮไลท์การเดินทาง เสริมมงคลชีวิตไหว้ ‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน หยอกทะ...

 • ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน เที่ยวเชียงใหม่…มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา ไฮไลท์การเดินทาง เที่ยวแม่กำปอง หมู่บ้านอบอุ่นกลางหุบเขา สัมผัสไอเย็นแสนสดชื่นที่จุดชมวิวด...

 • ทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า ถ้ำหลวงนางนอน 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า ถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอน 3 วัน 2 คืน ไฮไลท์การเดินทาง พิชิตภูชี้ฟ้า ชมทะเลหมอก เคล้าลมหนาว ท่ามกลางขุนเขา ย้อนรอยหมูป่า งามตรึงตราถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน...
Visitors: 20,945