ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน หมู่บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน (พักบ้านรักไทย)

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย หมู่บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน (พักบ้านรักไทย - ชาสารักไทย รีสอร์ท/ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท)

เที่ยวแม่ฮ่องสอน ปาย หมู่บ้านรักไทย (รับ-ส่ง จากสนามบินเชียงใหม่)

พักโรงแรมดีมีมาตรฐาน + อาหารจัดหนัก จัดเต็ม + ทัวร์แบบพรีเมี่ยม + อิสระเลือกวันเดินทางเอง กี่ท่านก็ได้

“เราเน้นบริการ สร้างความประทับใจ โดยบริษัทฯ ทัวร์ท้องถิ่น (Local Tour)”  

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยวแม่ฮ่องสอน ดินแดนเมืองสามหมอก
 • สูดกลิ่นไอธรรมชาติกลางหุบเขาแห่งหมู่บ้านจีนยูนนานที่ บ้านรักไทย
 • เที่ยวปางอุ๋ง ล่องแพไม้ไผ่กลางสายหมอก
 • ชิลลมหนาว ฟินสายหมอก ที่ ห้วยน้ำดัง และจุดชมวิว ม่อนหยุนไหล
 • สักการะพระพุทธสิหิงค์ อายุ 700 ปี ณ วัดศรีดอนชัย
 • บูชาธาตุทั้งสี่ ต่อดวงชะตา ส่งเสริมสุขภาพที่ วัดพระธาตุดอยกองมู
 • เที่ยว วัดจองคำ จองกลาง ชมตุ๊กตาไม้แกะสลัก ศิลปะพม่า 
 • เที่ยวปาย ดินแดนแห่งความโรแมนติก 

โปรแกรมการเดินทาง (พรีเมี่ยม)

วันแรกเชียงใหม่ – ห้วยน้ำดัง – สะพานฯ ท่าปาย – หมู่บ้านสันติชล – วัดน้ำฮู – วัดศรีดอนชัย –  Pai Coffee In Love – กองแลน (ปายแคนยอน) – ถนนคนเดินปาย (-/เที่ยง/เย็น)

 

07.30 น. ทีมงานรับคณะ ณ สนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีรถไฟเชียงใหม่ หรือ จุดนัดรับในตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้นนำทุกท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ อำเภอปาย ไปตามถนนสายร่มรื่น บนเส้นทางสายโรแมนติก  นำท่านชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สัมผัสไอเย็น ชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม อิสระถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ที่นี่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี 

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย หมู่บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน (พักบ้านรักไทย)

11.30 น. เดินทางถึง อำเภอปาย ชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง 'เชียงใหม่-ตองอู' หรือที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า 'ฮักโกสุ ไกโด' 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

หมู่บ้านจีนยูนนาน สันติชล

บ่าย เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม ชุมชนจีนยูนนาน ที่ หมู่บ้านสันติชล ชมบ้านดิน ชิมชา สนุกสนานกับการโล้ชิงช้า และถ่ายรูปมุมสวยๆ ในบรรยากาศเมืองจีน จากนั้นนำคณะไปกราบสักการะ พระอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระพุทธรูปองค์นี้มีความมหัศจรรย์ตรงพระโมฬี (มวยผม) สามารถเปิดออกได้ และมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สมัยอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรฯ ในขณะเดินทัพผ่านมาทางเมืองปายแห่งนี้ และเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระนางสุพรรณกัลยา พระพี่นางของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีดอนชัย วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 700 ปี ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ แบบสิงห์หนึ่ง ศิลปะเชียงแสน และเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยมากราบนมัสการเมื่อครั้งเสด็จมาที่เมืองปายแห่งนี้  นำท่านไปผ่อนคลายสบายๆ ที่ ร้าน Pai Coffee In Love ร้านกาแฟ สวยเก๋ บนยอดเขาที่สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้าน ถ่ายรูปเช็คอินตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

กองแลน ปายแคนยอน

เย็น เดินทางสู่ กองแลน หรือ ปายแคนยอน ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเมืองปาย          

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ถนนคนเดินปาย เดินชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองชาวไทใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สองจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล –  วัดจองคำ จองกลาง – พระธาตุดอยกองมู – สะพานซูตองเป้ (สวนธรรมภูสมะ) - บ้านรักไทย (เช้า/เที่ยง/เย็น)

 

05.30 น. ตื่นแต่เช้าเพื่อไปรับอากาศดีๆ สัมผัสทะเลหมอกและชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ม่อนหยุนไหล ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอกคำว่าหยุนไหลเป็นภาษาจีนกลางหมายถึงแหล่งที่เมฆไหลมารวมกันซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีนแต่ในที่สุดก็อพยพย้ายถิ่นฐานมารวมกัน

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

ม่อนหยุนไหล ปาย

08.30 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางผ่านจุดชมวิวต่างๆ เช่น จุดชมวิวกิ่วลม, จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม เป็นต้น แวะถ่ายรูป สูดอากาศบริสุทธิ์ และอุดหนุนสินค้าชาวบ้านที่วางจำหน่ายมากมาย

เที่ยง เดินทางถึง เมืองแม่ฮ่องสอน หรือ เมืองสามหมอก เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม วัดวาอารามที่เป็นเอกลักษณ์ และมีชาติพันธุ์ที่หลากหลาย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) 

วัดจองคำ จองกลาง

บ่าย นำท่านชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ กราบองค์ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองและเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย จากนั้นชม วัดจองกลาง ซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก มีทั้งรูปคนและสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่านำทุกท่านขึ้นไปนมัสการ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูชาธาตุทั้งสี่เพื่อให้ร่างกายของเราเกิดความสมดุลของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่เจ็บป่วยง่าย และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง ผ่อนคลายไปกับสายลมเย็น ถ่ายรูป เช็คอินได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สะพานซูตองเป้ หรือ สะพานอธิษฐานสำเร็จ ณ สวนธรรมภูสมะ สะพานแห่งนี้สร้างด้วยไม้ไผ่สานทอดผ่านกลางทุ่งนาเชื่อมกับหมู่บ้านกุงไม้สักเพื่อให้พระเณร สามารถเดินทางบิณฑบาตได้ ท่านสามารถเขียนชื่อและข้อความลงบนแผ่นไม้ไผ่แล้วนำไปอธิษฐานที่ พญาซูตองเป้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่องกษัตริย์ จากนั้นนำไปผูกไว้ตามจุดที่ทางวัดจัดไว้ให้ ซึ่งเชื่อกันว่าหากได้อธิษฐานขอพรกับพญาซูตองเป้แล้วจะสำเร็จสมดังชื่อ ซูตองเป้’ ที่แปลว่า ความสำเร็จ 

หมู่บ้านรักไทย

เย็น เดินทางถึง หมู่บ้านรักไทย หมู่บ้านชาวจีนยูนนานเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา ได้บรรยากาศเหมือนไปเที่ยวเมืองจีน นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักในหมู่บ้านรักไทย จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถนั่งเรือแบบจีนยูนนาน จิบชาร้อนๆ อุ่นๆ ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น (ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ) หรือจะไปถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวยๆ บ้านดิน ร้านอาหาร และร้านกาแฟ ซึ่งตกแต่งในสไตล์จีนยูนนาน พร้อมชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชายอดน้ำค้างและช้อป ปิ้งกันตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนยูนนาน (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย    

วันที่สามปางอุ๋ง  ล่องแพไม้ไผ่ – เชียงใหม่ – ร้านขายของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ (เช้า/เที่ยง/-)

 

05:30 น. วันนี้ตื่นเช้า ล้อหมุนออกจากที่พักเพื่อเดินทางสู่ ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 บรรยากาศคล้ายทะเลสาบท่ามกลางทิวสน งดงามเปรียบดั่ง Switzerlandเมืองไทย นำท่าน ล่องแพไม้ไผ่ (รวมอยู่ในแพ็คเกจ) กลางสายหมอก ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่สวยงาม อิสระถ่ายรูป จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่หมู่บ้านรักไท

ปางอุ๋ง

08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 6)

09.00 น. นำคณะเช็คเอ้าท์และออกเดินทางกลับสู่ จังหวัดเชียงใหม่ วิ่งลัดเลาะไปตามเส้นทางสายร่มรื่น

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) 

17.00 น. เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่

17:30 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม 

 1. ค่ารถปรับอากาศพร้อมน้ำมันและคนขับผู้เชี่ยวชาญตลอดการเดินทาง
 2. ค่าที่พัก 2 คืน รวมอาหารเช้า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 3. ค่าอาหารเที่ยง-เย็น ตามที่ระบุในโปรแกรม (7 มื้อ)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 5. ค่าล่องแพที่ปางอุ๋ง (ลำละ 2 ท่าน)
 6. ค่ามัคคุเทศก์ (ภาษาไทย) ดูแลตลอดการเดินทาง
 7. ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็น
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท/ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ ทำไว้ (ไม่คลอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อัตรานี้ไม่รวม 

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน/ค่าตั๋วรถไฟ  
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 3. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม (ฮาลาล)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด/ ค่าโทรศัพท์/ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (แล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ) 

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางตามที่ตกลงกัน

สำคัญที่สุด! ชำระเงินผ่านบัญชีบริษัทฯ เท่านั้น

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ โอเพ่น สไมล์ ทัวร์

หจก. โอเพ่น สไมล์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส เป็นทีมงานทัวร์ท้องถิ่น (Local Tour) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทัวร์และการท่องเที่ยวภาคเหนือทุกที่ ทุกจังหวัด ทั้งทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์น่าน และทุกจังหวัดในภาคเหนือ  

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา 

 •  มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • ทีมงานเป็นคนในพื้นที่ มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ    

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (TAT License) : 11/11647 

Tax ID: 0713562001081

สอบถาม โทร: 098-990-4586 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

TAT Licenseทัวร์ดี ไม่มีเท มั่นใจได้ 100% โอเพ่น สไมล์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จดทะเบียนและได้รับอนุญาตประกอบธุรกท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เลขที่ 11/11647

อัลบั้มลูกค้า

แนะนำโปรแกรมทัวร์ภาคเหนือ 2567/2024


 • ทัวร์แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย ปาย 4 วัน 3 คืน (พักบ้านรักไทย)
  โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย ปาย4วัน3คืน(พักบ้านรักไทย) เที่ยวแม่ฮ่องสอน ปาย หมู่บ้านรักไทย (รับ-ส่ง จากเชียงใหม่) พักโรงแรมดีมีมาตรฐาน + อาหารจัดหนัก จัดเต็ม + ทัวร์แบบพรีเมี...

 • ทัวร์วงกลมแม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน
  ทัวร์วงกลมแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว แม่ฮ่องสอน ปาย4 วัน 3 คืน(รับ-ส่ง จากเชียงใหม่) เที่ยววงกลมแม่ฮ่องสอน ครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ(พักบ้านรักไทย - ชาสารักไทย/ลีไวน์ ...

 • banner.png
  โปรแกรมทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย4 วัน 3 คืน (พักบ้านรักไทย - ชาสารักไทย รีสอร์ท/ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท) เที่ยวแม่ฮ่องสอน...ทุ่งดอกบัวตองงามบนดอยแม่อูคอ (รับ-ส่ง จากเชี...

 • ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน (อัพเดท 2567/2024) เที่ยวเชียงใหม่…มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา (รับ-ส่ง จากสนามบินเชียงใหม่/สถานีรถไฟ/สถานีขนส่งอาเขต) พักโรงแรมดีมีมาตรฐาน + อาหารจัดหนั...

 • ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน เที่ยวน่านเนิบๆ ในแบบชีวิตที่น่าหลงใหล ไฮไลท์การเดินทาง เสริมมงคลชีวิตไหว้ ‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน หย...

 • ทัวร์น่าน 4 วัน 3 คืน.jpg
  โปรแกรมทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา บ่อเกลือ 4 วัน 3 คืน เที่ยวน่าน…ชีวิตเนิบๆ ที่น่าหลงใหล ไฮไลท์การเดินทาง เสริมมงคลชีวิตไหว้ ‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน หยอกทะ...

 • ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน เที่ยวเชียงใหม่…มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา ไฮไลท์การเดินทาง เที่ยวแม่กำปอง หมู่บ้านอบอุ่นกลางหุบเขา สัมผัสไอเย็นแสนสดชื่นที่จุดชมวิวด...

 • ทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า ถ้ำหลวงนางนอน 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า ถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอน 3 วัน 2 คืน ไฮไลท์การเดินทาง พิชิตภูชี้ฟ้า ชมทะเลหมอก เคล้าลมหนาว ท่ามกลางขุนเขา ย้อนรอยหมูป่า งามตรึงตราถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน...
Visitors: 37,643