บ่อเต็น บ่อหาน ประตูชายแดนเชื่อมลาว-จีน

บ่อเต็น - บ่อหาน ประตูชายแดนเชื่อมลาว-จีน 

หลังจากที่ประเทศจีนยกเลิกมาตรการคุมเข้มโควิด - 19 ก็มีประกาศเปิดด่านพรมแดนสากลลาว - จีน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักด่านบ่อเต็น - บ่อหาน ประตูสู่จีนตะวันตกเฉียงใต้กันครับ เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางสู่เวียงจันทน์ - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - คุนหมิง - แชงกรีล่า โดยรถไฟความเร็วสูงลาว - จีน กันเลยครับ 

ภายหลังที่ฝ่ายต่างประเทศ มณฑลยูนนาน มีหนังสือแจ้งไปยังลาวและรัฐฉาน (พม่า) ว่าจะเปิดประตูชายแดนที่เชื่อมระหว่างกันให้ประชาชนจาก 2 ประเทศ ข้ามไปมาหาสู่กันได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมนี้ หลังถูกปิดยาวมานาน 3 ปี ช่วงโควิด-19 ระบาด เพื่อให้ประชาชนของทั้ง 2 ประเทศสามารถเดินทางข้ามไปมาหากันได้อีกครั้ง เหมือนเมื่อ 3 ปีก่อน ช่วงที่ยังไม่มีการระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายๆ คนรู้สึกตื่นเต้น ดีใจ ที่จะได้กลับมาเดินทางท่องเที่ยวสู่จีนตะวันตกเฉียงใต้กันอีกครั้ง   
 
ด่านบ่อเต็น-บ่อหาน อยู่บนถนน R3a ที่จีนเรียกว่า “คุนมั่น กงลู่” หรือทางด่วนสายคุนหมิง-กรุงเทพฯ ในช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 จุดนี้เป็นช่องทางที่คนจีนจากทุกพื้นที่ในประเทศสามารถขับรถข้ามชายแดนเข้าไปเที่ยวในลาว และบางส่วนยังขับตามถนนสาย R3a จากบ่อเต็น มาเมืองห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว เพื่อข้ามมาเที่ยวในประเทศไทย ปัจจุบัน บ่อหาน-บ่อเต็น คือจุดเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟลาว-จีน ที่หลังจากรถไฟวิ่งจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์มาถึงสถานีบ่อเต็นแล้ว เมื่อลอดอุโมงค์มิตรภาพจีน-ลาว ข้ามไปยังเมืองบ่อหาน รถไฟลาวจะเชื่อมเข้ากับโครงข่ายเส้นทางรถไฟจีน ที่สามารถใช้เดินทางต่อไปยังเมืองต่างๆ ทั่วประเทศจีนได้
 

บ่อเต็น พื้นที่ด่านหน้าสำคัญของ สปป.ลาว

ด่านบ่อเต็น ลาว

บ่อเต็นเป็นพื้นที่เชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การบริการและอื่น ๆ ของ สปป. ลาว โดยบ่อเต็นเป็นชื่อเรียกของหมู่บ้านในเขตเมืองหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา ตั้งอยู่ใกล้เขตชายแดนลาว-จีน ตรงข้ามกับเมืองโม่ฮาน เขตสิบสองปันนาของจีน มีเส้นทาง R3a เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าหลักระหว่างไทย-สปป. ลาว-จีน  

นอกจากนี้ บ่อเต็นยังเป็นที่ตั้งด่านภาษีสากลบ่อเต็น ซึ่งมีความสำคัญในฐานะด่านที่ตั้งอยู่สถานีแรกของเส้นทางรถไฟลาว-จีน และเป็นจุดสำคัญในการเชื่อมต่อเส้นทางขนส่งสินค้า ภายในด่านมีเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ ระบบแจ้งภาษีอัตโนมัติ และระบบ Smart Tax เครื่องตรวจด้วยระบบแสง ระบบ Easy Pass และอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเพิ่มเติม 
 
เมื่อปี 2546 รัฐบาล สปป.ลาวให้สัมปทานพื้นที่บ่อเต็นแก่บริษัท ฟุกฮิง ทราเวล จากฮ่องกงเพื่อก่อตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนคำ ประกอบด้วย พื้นที่โรงงาน สำนักงาน ร้านค้าปลอดภาษี และอื่นๆ ต่อมาเมื่อปี 2555 เปลี่ยนผู้ถือสัมปทานเป็นกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน และเปลี่ยนชื่อเป็น “เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงาม” ประกอบด้วย 4 เขต ได้แก่ เขตการค้าและการเงิน เขตท่องเที่ยวและพักผ่อน เขตอุตสาหกรรมแปรรูปการขนส่งและโลจิสติกส์ และเขตการศึกษาและการแพทย์ 
 
บอเต็นถือว่าเป็นสถานีแรกของเส้นทางรถไฟลาว-จีน ในฝั่ง สปป. ลาว เป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ และเป็นพื้นที่ศูนย์กลางด้านการขนส่ง เปลี่ยนถ่ายสินค้า การแปรรูปสินค้า การบริการและศูนย์แจกจ่ายสินค้าอย่างครบวงจร โดยใช้ศักยภาพในเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ สปป. ลาวในอนาคตอีกด้วย
 

บ่อหาน ประตูสู่คุนหมิง

สงกรานต์ สิบสองปันนา

บ่อหาน หรือ หมัวฮาน เป็นเมืองชายแดนทางตอนใต้ของอำเภอเมืองล้า เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ติดชายแดนลาว-จีน และอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา ประเทศลาว ในอดีตพื้นที่ชายแดนจีน - ลาว ช่วงบ่อหาน - บ่อเต็น ยังเคยเป็นบ่อเกลือที่สำคัญในบริเวณสิบสองปันนา ระยะทางจากเมืองเชียงรุ่ง หรือเจียงฮุ่งที่ชาวไทลื้อในสิบสองปันนาเรียกขาน ไปยังด่านบ่อหาน ประมาณ 181 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ 390 กิโลเมตร

สำหรับท่านที่สนใจเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงลาว - จีน จากนครหลวงเวียงจันทน์ไปคุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า เตรียมพบกับโปรแกรมใหม่ของเรา เร็วๆ นี้นะครับ


 • คิงส์โรมัน คาสิโน.jpg
  อาณาจักรคิงส์โรมัน...มาเก๊าแห่งลุ่มแม่น้ำโขง บทความท่องเที่ยว คิงส์โรมันหรือดินแดนที่ถูกขนานนามว่า “มาเก๊าแห่งลุ่มน้ำโขง” อาณาจักรมังกรน้อยแห่งสามเหลี่ยมทองคำแห่งนี้ เริ่มก่อตั้งมา...

 • 244648.jpg
  ชาวไทยสยาม หรือ โอรังเซียม ที่มาเลเซีย ชาวสยาม หรือ โอรังเซียม เป็นชื่อเรียกกลุ่มชาวสยามที่มีเชื้อสายเดียวกับชาวไทยในประเทศไทย อาศัยอยู่ทั่วไปใน 4 รัฐทางเหนือของประเทศมาเลเซีย ได้แ...

 • โพนสะหวัน เชียงขวาง.jpg
  เชียงขวางดินแดนวิมาน หนาวใจสะท้าน หนาวสั่นสะเทือน เชียงขวาง (Xiangkhoang) คือแขวงหนึ่งของ สปป.ลาว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ 400 กิโล...

 • เที่ยวเชียงตุง
  เที่ยวเชียงตุงรัฐฉานตะวันออก สู่เส้นทาง R3Bเยือนถิ่นชนชาติไต เมืองเชียงตุง (Kengtung)เมืองงามกลางหุบเขาที่เคยมีระบบการปกครองแบบเจ้าฟ้า มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่าสองพันปี ต...

 • เที่ยวเมืองสิบสองปันนา นครเมิงไตของชาวไตลื้อ
  เที่ยวเมืองสิบสองปันนา นครเมิงไตของชาวไตลื้อ สิบสองปันนา นครเมิงไตของชาวไตลื้อ ดินแดนแห่งนกยูง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน เป็นเขตปกครองตนเองชนชาติไตที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าเขาลำเน...

 • ตึกแฝดปิโตรนาส
  10 ที่เที่ยวมาเลเซีย พิกัดเช็คอินสุดปัง 2023 มาเลเซีย กับสโลแกน Truly Asia ประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่เป็นเสน่ห์ชวนน่าหลงใหล มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย และอยู่ไม่...

 • 10 ที่เที่ยวหลวงพระบาง 2566
  10 ที่เที่ยวหลวงพระบาง 2567/2024 เมืองมรดกโลก สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรม ดื่มด่ำธรรมชาติ หลวงพระบาง เมืองที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติที่งดงาม จนได้รับการยกย่องให้เป็น...

 • ตัวเมืองเบตง.jpg
  10 จุดเช็คอินห้ามพลาดที่เบตง เมื่อเอ่ยถึง ‘สามจังหวัดชายแดนภาคใต้’ คนส่วนใหญ่มักจะมีภาพจำในด้านความรุนแรง ความน่ากลัว และรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย แต่เมื่อมาถึงเบตงแล้ว ส...

 • blog_cover.png
  ปักหมุด 10 จุดเช็คอินกาญจนบุรี 2024 แล้วเที่ยวฟินๆ ไปด้วยกัน เมื่อนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักเที่ยวทุกสาย ไม่ว่าจะเป็นส...

 • ดอยเสมอดาว.jpg
  รีวิวเที่ยวน่าน 2565 หากนึกถึงการเดินทางที่อัดแน่นไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขาและท้องทุ่ง มองไปทางไหนก็ดูเขียวสบายตาและรู้สึกสดชื่น น่านเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่นักเดินทางไม่ควรพลาด เม...

 • เที่ยววังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว
  เที่ยววังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว วังเวียงเป็นเมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา แม่น้ำ และธรรมชาติที่สวยงาม เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกจนได้รับฉายา...
Visitors: 37,640