ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน   

เที่ยวน่านเนิบๆ ในแบบชีวิตที่น่าหลงใหล 

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เสริมมงคลชีวิตไหว้ ‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน
 • หยอกทะเลภูเขาที่ ‘ดอยเสมอดาว’ อัญมณีล้ำค้าจากแดนดินเมืองน่าน
 • กระซิบรักบันลือโลก “ปู่ม่านย่าม่าน” มงคลล้านนา ณ วัดภูมินทร์
 • นมัสการพระธาตุเก่าแก่ที่ วัดพระธาตุเขาน้อย
 • เส้นทางลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ ดอยภูคา
 • จิบกาแฟริมนาในบรรยากาศไทลื้อ
 • บ่อเกลือสินเธาว์ ตำนานแห่งขุนเขา
 • Unseen เที่ยวน่าน โฮงเจ้าฟองคำ พิพิธภัณฑ์ บ้านเจ้าล้านนาเก่าแก่
 • วัดศรีพันต้น สักการะโบสถ์สีทองอร่ามเก่าแก่ วัดสวยแห่งเมืองน่าน
 • พักผ่อนสโลว์ไลฟ์กลางธรรมชาติ ชีวิตเนิบๆ ที่น่าหลงใหล

 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรก:  สนามบินน่าน – บ่อเกลือ – ถนนหมายเลข 3 – บ่อเกลือสินเธาว์  – ดอยภูคา  จุดชมวิว 1715 – ร้านลำดวนผ้าทอและกาแฟไทลื้อ – โรงงานเครื่องเงิน  (-/L/D) 

  

โค้งหมายเลข 3  

08:55 น. รับคณะ ณ สนามบินน่าน โดยมีทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นำสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ โดยใช้เส้นทาง อ.สันติสุข-บ่อเกลือ ระหว่างทาง แวะพักจิบกาแฟชมวิวที่ เดอะวิว@กิ่วม่วง พร้อมถ่ายรูปที่มุมมหาชน ถนนหมายเลข 3 ชมวิวหมู่บ้านสะปันจากจุดชมวิว ร้านหยุดเวลาสะปัน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)  

บ่าย เที่ยวชม บ่อเกลือสินเธาว์ ซึ่งเป็นบ่อเกลือโบราณที่อายุกว่า 800 ปี ถือเป็นต้นกำเนิดเมืองน่านมาจาก บ่อเกลือสินเธาว์บนภูเขา เนื่องจากเกลือในสมัยอดีตเป็นดั่งทองคำขาวและยุทธปัจจัยในการเดินทาง ออกรบ และเครื่องบรรณาการ จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และชมวิวที่ จุดชมวิว 1715 สัมผัสลมหนาว ณ จุดสูงสุด ของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา เดินทางสู่ ร้านลำดวนผ้าทอ และร้านกาแฟไทลื้อ เพลิดเพลินไปกับการเดินเล่นถ่ายรูปกับสะพานไม้ไผ่ อุโมงค์ผ้าซิ่น ทุ่งนา และวิวของดอยภูคา จากนั้นเดินทางสู่ โรงงานเครื่องเงินดอยซิลเวอร์ ถ่ายรูปกับสะพานเจียวโต๊ะกัง และเพลิดเพลินกับวิวลำน้ำปัว 

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์  

 

วันที่สองดอยเสมอดาว – เสาดินนาน้อย – วัดบุญยืน – วัดพระธาตุเขาน้อย – โฮงเจ้าฟองคำ  – พระธาตุแช่แห้ง  (B/-/D)

  

ดอยเสมอดาว

04.30 น.  รับคณะที่โรงแรมเพื่อเดินทางไป ดอยเสมอดา ชมพระอาทิตย์ขึ้น สัมผัสลมหนาวและสนุกสนานกับการถ่ายรูปวิวสวยทั้งแบบเดี่ยวและหมู่คณะ แล้วเดินทางย้อนอดีตสัมผัสร่องรอยมนุษย์โบราณยุคหินที่ฮ่อมจ้อมหรือ เสาดินนาน้อย หรือ คอกเสือ อิสระถ่ายรูปพร้อมสัมผัสแสงสวยยามเช้า สมควรแก่เวลา นำท่านกลับสู่โรงแรม 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3)

08.00 น.  นำคณะเช็คเอ้าท์พร้อมเดินทางสู่ อ.เวียงสา นมัสการพระพุทธรูปปางเปิดโลกที่ วัดบุญยืน ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดน่านและเป็นวัดเดียวที่มีพระประธานเป็นปางเปิดโลกที่สวยงาม 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเลือกทานข้าวซอย ขนมจีนน้ำเงี้ยว หรือ ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดแห่งย่านน่านใต้

บ่าย นำท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ร้านกาแฟจ๊างน่าน ร้านกาแฟรสอร่อย เบเกอรี่ดี เป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ในบ้านตึกแถวไม้เก่าขนาด3คูหาซึ่งเคยเป็นอู่รถเมล์มาก่อนปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นร้านค้าร้านกาแฟและแกลเลอรี่ จากนั้นเดินทางไปชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย  เที่ยว โฮงเจ้าฟองคำ บ้านไม้โบราณอายุกว่า 190 ปี โดยทายาทได้เปิดบ้านเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าของราชสำนักน่าน สนุกสานกับการลองปั่นฝ้ายฟังซอปั่นฝ้าย

17.00 น. นมัสการ พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่านที่มีความวิจิตรงดงาม ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกันว่าการได้เดินทางไปสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า พระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจำปีเถาะและประจำในหลวงรัชกาลที่ 9 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก

 

วันที่สามวัดพระธาตุช้างค้ำ – วัดภูมินทร์  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน – วัดน้อย – อุโมงค์ลีลาวดี – ร้านขายของฝาก  สนามบินน่าน  (B/L/-) 

   

ฮูบแต้ม ภาพกระซิบรัก ปู่ม่านย่าม่าน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 5)

08.00 น.   นำท่านเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก นำคณะเที่ยวชม ข่วงเมืองน่าน นมัสการพระเจ้าหลวงที่ วัดพระธาตุช้างค้ำ ไหว้พระทองคำ ณ หอไตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชมจิตรกรรมฝาผนังหรือ ฮูบแต้ม ที่ วัดภูมินทร์ ภาพที่มีชื่อเสียงมากคือ ภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือ กระซิบรัก ผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทลื้อ เดินชมสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งพม่า ล้านนา และอยุธยา จนกลายเป็นเอกลักษณ์น่าน ชมงาช้างดำและซึมซับบรรยากาศเมืองเก่าน่านที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน เที่ยวชม วัดน้อย วัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย, เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและเดินลอด อุโมงค์ลีลาวดี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

บ่าย ซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่ร้าน จางตระกูล หรือ ศูนย์โอทอปน่าน หรือ ร้านต้นน่าน ชิมกาแฟที่ร้าน เฮือนฮังต่อ ร้านกาแฟที่รวบรวมสายพันธ์กาแฟทุกสายพันธุ์ในจ.น่านมาให้ชิม จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ สนามบินน่าน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถาม โทร: 098-990-4586 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา

 • มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ

อัลบั้มลูกค้า

แนะนำโปรแกรมทัวร์ภาคเหนือ 2567/2024


 • โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย หมู่บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน (พักบ้านรักไทย)
  โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย หมู่บ้านรักไทย3 วัน 2 คืน (พักบ้านรักไทย - ชาสารักไทย รีสอร์ท/ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท) เที่ยวแม่ฮ่องสอน ปาย หมู่บ้านรักไทย(รับ-ส่ง จากสนามบินเชียง...

 • ทัวร์แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย ปาย 4 วัน 3 คืน (พักบ้านรักไทย)
  โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย ปาย4วัน3คืน(พักบ้านรักไทย) เที่ยวแม่ฮ่องสอน ปาย หมู่บ้านรักไทย (รับ-ส่ง จากเชียงใหม่) พักโรงแรมดีมีมาตรฐาน + อาหารจัดหนัก จัดเต็ม + ทัวร์แบบพรีเมี...

 • ทัวร์วงกลมแม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน
  ทัวร์วงกลมแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว แม่ฮ่องสอน ปาย4 วัน 3 คืน(รับ-ส่ง จากเชียงใหม่) เที่ยววงกลมแม่ฮ่องสอน ครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ(พักบ้านรักไทย - ชาสารักไทย/ลีไวน์ ...

 • banner.png
  โปรแกรมทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย4 วัน 3 คืน (พักบ้านรักไทย - ชาสารักไทย รีสอร์ท/ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท) เที่ยวแม่ฮ่องสอน...ทุ่งดอกบัวตองงามบนดอยแม่อูคอ (รับ-ส่ง จากเชี...

 • ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน (อัพเดท 2567/2024) เที่ยวเชียงใหม่…มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา (รับ-ส่ง จากสนามบินเชียงใหม่/สถานีรถไฟ/สถานีขนส่งอาเขต) พักโรงแรมดีมีมาตรฐาน + อาหารจัดหนั...

 • ทัวร์น่าน 4 วัน 3 คืน.jpg
  โปรแกรมทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา บ่อเกลือ 4 วัน 3 คืน เที่ยวน่าน…ชีวิตเนิบๆ ที่น่าหลงใหล ไฮไลท์การเดินทาง เสริมมงคลชีวิตไหว้ ‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน หยอกทะ...

 • ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน เที่ยวเชียงใหม่…มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา ไฮไลท์การเดินทาง เที่ยวแม่กำปอง หมู่บ้านอบอุ่นกลางหุบเขา สัมผัสไอเย็นแสนสดชื่นที่จุดชมวิวด...

 • ทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า ถ้ำหลวงนางนอน 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า ถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอน 3 วัน 2 คืน ไฮไลท์การเดินทาง พิชิตภูชี้ฟ้า ชมทะเลหมอก เคล้าลมหนาว ท่ามกลางขุนเขา ย้อนรอยหมูป่า งามตรึงตราถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน...
Visitors: 37,637